بازدید مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر نشریات “فریاد کوهستان”، “گردشگران و طبیعت” و “پایگاه خبری تحلیلی طبیعت گردشگران” بازدید به عمل آوردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طبیعت گردشگران، سیدعلی معرک نژاد مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان به همراه محمد حسن مردانی رئیس اداره ارتباطات رسانه ای و قائم مقام در حوزه برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و فاطمه مهرابی ضمن تبریک روز خبرنگار و با هدف افزایش تعامل با اصحاب رسانه از دفتر نشریات “فریاد کوهستان”، “گردشگران و طبیعت” و “پایگاه خبری تحلیلی طبیعت گردشگران” بازدید به عمل آوردند.