فاطمه طایی موفق به کسب رتبه اول کشوری در جشنواره ملی رسانه ای معلولان شد

در پنجمین جشنواره ملی رسانه ای معلولان، فاطمه طایی خبرنگار سمیرمی توانست مقام اول دلنوشته را کسب کند.

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان کشور با عنوان رسانه به توان فرهنگ باحضور مسئولان و توانخواهان هنرمند سراسر ایران در اصفهان برگزار شد
جشنواره پنجم با محور قرار دادن شعار «رسانه به توان فرهنگ» به ارزیابی آثار در دو بخش اصلی و جنبی پرداخت که در بخش اصلی 6 عنوان در قالب گزارش مکتوب، گزارش تصویری، مصاحبه مکتوب، مصاحبه تصویری، نقد و یادداشت و کلیپ آموزشی ۶۰ ثانیه‌ای به عنوان بخش جدید و با موضوع فرهنگ رفتار با معلولان بررسی شد.
در بخش جنبی نیز که مشتمل بر 7 عنوان بود، شعر و دلنوشته، داستان کوتاه، طنز مکتوب، کاریکاتور، عکس سوژه‌ای، فن بیان و کلیپ مورد ارزیابی هیأت داوران قرار گرفت.
12 نفر از متخصصین و افراد باتجربه در رشته‎های مختلف، داوری 617 اثر ارسالی به پنجمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولین را برعهده داشتند که 153 اثر به بخش اصلی و 464 اثر به بخش جنبی اختصاص داشت.
خانم‌ها با 125 شرکت کننده نسبت به آقایان با 76 نفر و معلولان با 106 شرکت کننده نسبت به افراد غیر معلول با 95 نفر، برای کسب رتبه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
از 27 استان شرکت کننده، 78 نفر از استان اصفهان و 123 اثر از استان‌های دیگر بودند.
مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره، افزایش سطح آگاهی در شناسایی ظرفیت معلولان و ایجاد ارتباطی متقابل، پویا و اثرگذار و به دور از محدودیت‌های جسمی بین همه کسانی است که بتوانند در زمینه‌ی مطالبه‌گری و توجه به مسائل و مشکلات اساسی معلولین محتواهای ارزشمند و تأثیرگذاری خلق کنند.