نقش مهم پساب در دسترسی به آب و توسعه پایدار

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب آبفای استان اصفهان، یکی از راه های دسترسی به آب و توسعه پایدار را استفاده از پساب در مصارف صنعتی و کشاورزی غیر مثمر دانست.
سعید شمسایی با بیان اینکه در حال حاضر 30 تصفیه خانه فاضلاب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد اعلام کرد: هم اکنون 4 هزار لیتر در ثانیه از پساب تولید شده در استان، در اختیار صنعت و کشاورزی قرار می گیرد.
وی گفت: طی قرار دادهای منعقد شده با واحد های صنعتی، 2 هزار لیتر درثانیه پساب در اختیار صنعتگران و 2 هزار لیتر در ثانیه برای آبیاری فضای سبز و استفاده در کشاورزی غیر مثمر تخصیص داده شده است.
شمسایی با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب موجود و توجه بیشتر به منابع جایگزین آب، امری ضروری تلقی می شود، خاطر نشان ساخت: بازیابی و استفاده مجدد از آب خاکستری یکی از راهکارهای مناسب و پایدار در جهت کاهش میزان مصرف آب شرب در منازل، صنایع، ساختمان های تجاری و اداری و نیز آبیاری فضای سبز و تغذیه آبخوان ها است.
وی احیای رودخانه زاینده رود را یکی از مزیت های استفاده از بازچرخانی آب دانست و اظهار داشت: با استفاده از پساب در صنعت می توان به احیای زاینده رود امیدوارتر بود چرا که هر چقدر بهره برداری از رودخانه زاینده رود برای مصارف صنعتی کمتر شود احتمال احیای بستر رودخانه بیشتر می شود.
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب آبفای استان اصفهان با اشاره به وقوع مستمر پدیده خشکسالی در دهه اخیر در کشور تصریح کرد: محدودیت شدید منابع آبی یکی از تبعات ناشی از پدیده خشکسالی است که بهره برداران از منابع آبی را با چالش های متعددی مواجه نموده و بر این اساس باز چرخانی آب و استفاده از پساب یکی از راه کارهای برون رفت از این چالش و دسترسی به آب پایدار است.