بازدید شهردار اصفهان از مجتمع مطبوعاتی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طبیعت گردشگران، دکتر علی قاسم زاده شهردار اصفهان و سید علی معرک نژاد مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردای اصفهان از مجتمع مطبوعاتی اصفهان و دفتر “پایگاه خبری تحلیلی طبیعت گردشگران” و نشریات “فریاد کوهستان ” و “گردشگران و طبیعت” بازدید کردند.