شانزدهمین جلسه هیئت رئیسه اتاق برگزار شد تأسیس شرکت توسعه زیرساخت گردشگری اصفهان با مشارکت اتاق بازرگانی

در شانزدهمین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، تأسیس شرکت توسعه زیرساخت گردشگری اصفهان، با مشارکت بخش خصوصی اصفهان و سهم‌الشراکه اولیه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اتاق به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران و به نقل از واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، شانزدهمین جلسه هیئت رئیسه اتاق با دستور جلسه ارائه گزارش روند اجرایی اتاق، بررسی دستورالعمل‌های پیشنهادی نظام تشویق و پاداش کارکنان، مذاکره پیرامون تأسیس شرکت توسعه زیرساخت گردشگری اصفهان، تصمیم‌گیری پیرامون مشاورین و نواب رئیس پیشنهادی کمیسیون‌ها و سایر موضوعات مطروحه برگزار شد.
در این نشست، همکاری مشاوران پیشنهادی دو کمیسیون «انرژی و صنایع پترو پالایشی» و « اقتصاد دانش‌بنیان» به تصویب اعضا رسید، بنا بر نظر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تمدید قرارداد با شرکت تحلیل اقتصاد آریا مصوب شد، انعقاد تفاهم‌نامه با فرابورس ایران مورد توافق قرار گرفت، تأسیس شرکت توسعه زیرساخت گردشگری اصفهان، با مشارکت بخش خصوصی اصفهان و سهم‌الشراکه اولیه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اتاق به تصویب رسید، مقرر گردید ضمن تشکیل جلسه در شهرستان نجف‌آباد با حضور اعضای دارای کارت عضویت و بازرگانی معتبر، نسبت به تصمیم‌گیری پیرامون انتخابات آتی دفتر مذکور بر اساس نظر اکثریت در جلسه اقدام گردد.