نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران به کار خود پایان داد

به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران، نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران با حضور دکتر شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه و دکتر فرشیدی معاون بهداشتی وزارتخانه، دکتر اسماعیل زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، فرشید عابدی معاون پیشگیری و خدمات بیمه سلامت و دکتر عسگری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وبدا، نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران از 25 بهمن ماه از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مشارکت انجمن علمی تغذیه ایران بمدت 3 روز در 8 سالن و تالار دانشگاه برگزار شد.
در این کنگره از 3 پیشکسوت حوزه تغذیه و 3 چهره کارشناس و متخصص تغذیه در بخش پوستر برتر، مقاله سخنرانی برتر و یک ایده برتر تجلیل شد.
همچنین در پایان دکتر عسگری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه قطعنامه پایانی کنگره را ایراد کرد.