اخبار سیاسی

اخبار سیاسی

کشور ما همواره در مسیر تحولات سیاسی ، داخلی و بین المللی نیازمند اطلاع رسانی حرفه ای و دقیق می باشد . برآن شدیم از معتبرترین منابع خبری در شاخه سیاسی در کنار شما باشیم.

اخبار سیاسی

سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان ایجاد شود رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری به منظور هم افزایی میان فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد.

The Latest News

سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان ایجاد شود رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری به منظور هم افزایی میان فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد.