نشست خبری مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/ تصویری

به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران، نشست خبری مدیرعامل و معاون شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اصحاب رسانه برگزار شد.

عکاس: فاطمه صابری