خانه زينت الملك

در شرق شيراز در انتهای خيابان كنونی لطفعلی خان زند و در حد فاصل كوچه باريكی با ساختمان زيبای نارنجستان قوام ساختمانی قرار دارد كه به خانه زينت الملک معروف است اين ساختمان در واقع اندرونی عمارت ديوانی نارنجستان قوام به شمار می‌رفته است، در ضلع شمالی نارنجستان قوام در زير زمين راهرویی وجود دارد كه انتهای آن به حياط خانه زينت الملك باز می‌شده و از اين طريق به اندرونی راه می‌يافتند خانه زينت الملك يكي از آثار تاريخی و با ارزش اواخر دوره قاجاريه محسوب میشود معماری اين بنا به سبك معماری دوره قاجاريه است، ساختمان، شرقی غربی بوده و در دو ضلع شرق و غرب دو ايوان بزرگ وجود دارد و در دو ضلع شمالی و جنوبی اتاق‌های ساختمان قرار دارد در پشت ايوان ضلع شرقي تالار اصلي ساخته شده كه قسمت‌های زيادی از آن آينه كاری شده‌اند در اين ضلع طبقه دومی نيز وجود دارد كه در آنها چند اتاق بزرگ قرار دارد.

از قسمت‌های ديدنی خانه زينت الملك زير زمين آن مي‌باشد دور تا دور ساختمان خانه و در سه ضلع شمالی، جنوبی و شرقی زير زمين راهرو مانند بزرگی ساخته شده كه در نوع خود بسيار زيبا و از لحاظ معماری حائز اهميت مي‌باشد،

در چند سال اخير اين بنا مورد مرمت اساسی قرار گرفته و از زيرزمين آن به عنوان مكانی براي عرصه تندیس‌های مشاهیر فارس استفاده مي‌شود .