خانه سعادت (خانه خاتم)

این خانه تاریخی ارزشمند در محله سنگ سياه شیراز و در مجاورت آرامگاه سيبويه قرار دارد. بنا داراي حياط مركزی و اتاق‌های سه دري و پنج دری با تزئينات كاشكاری و آجر كاری كره چينی حجاری و سقف‌های چوبي تزئينی مي‌باشد. وجود سقف‌هاي گج‌بری با در نظر گرفتن فضاهای چهار فصل از ويژگی‌های اين بنا محسوب می‌شود اداره‌کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری فارس در راستای حفظ و احيای هنرهای اصيل پس از مرمت اين خانه كاربری آن را به خانه خاتم تغيير داد و با ايجاد نمايشگاهی دائمی به تشويق علاقمندان جهت فراگيری اين هنر  می‌پردازد.