گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 15 لیتر صرفه جویی آب در شبانه روز

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان خواستار صرفه جویی 15 لیتری مصرف آب در شبانه روز توسط شهروندان اصفهانی شد.

سیدمحمدحسین صالح با اشاره به این که در حال حاضر سرانه مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان 157 لیتر در شبانه روز است گفت: اگر هر شهروند فقط 15 لیتر صرفه جویی کرده و مصرف خود را به 142 لیتر برساند می توان تابستان گرم امسال را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت.

وی با بیان این که گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف و افت شدید فشار آب شبکه در روزهای اخیر شده است گفت: هرچند تصفیه خانه آب باباشیخعلی با ظرفیت 11500 لیتر در ثانیه در حال فعالیت است اما به دلیل این که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به کلی خشک شده و میزان آبدهی چاه های متفرقه نیز 50 درصد کاهش یافته است، در حال حاضر به میزان 3000 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم که اثر خود را به صورت افت شدید فشار آب شبکه نشان داده است.

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان از افزایش 200 تا 300 لیتر در ثانیه ای مصرف آب به ازای هر درجه گرم تر شدن هوا در 57 شهر و 380 روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خبر داد و گفت: در صورتی که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب در هفته های آینده به 4300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.

وی در عین حال پایش و مدیریت فشار، رسیدگی به موقع حوادث و تله متری شبکه را از ابزارهای کاربردی آبفای استان اصفهان برای گذر از تنش آبی عنوان کرد و گفت: پایش مصارف آب مشترکان پرمصرف و کنترل برخط (آنلاین) مصرف آن ها از جمله تدابیری است که می تواند در توزیع عادلانه آب در فصل تابستان بسیار مؤثر واقع شود.