احداث سایت دوم پالایشگاه اصفهان درهرمزگان

با حضور مدیر عامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان و استاندارهرمزگان این قرارداد امضاء شد.
مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان درآئین امضای قرارداد سایت پالایشگاه اصفهان با اشاره به اینکه احداث سایت دوم پالایشگاه اصفهان درهرمزگان کار بسیار بزرگی است که پالایشگاه اصفهان را جزو سرآمدان صنعت پالایش کشور قرار خواهد داد.
اوافزود: ما قصد داریم در هرمزگان پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای ایجاد کنیم .محسن قدیری توضیح داد: بزودی تجهیزات پالایشگاهی به کشور منتقل خواهد شد.وی با اشاره به اینکه هلدینگ پتروپالایش اصفهان برای خرید این پالایشگاه ۱۳ میلیون یورو اختصاص داده است که تجهیزات آن در حال حمل به ایران است.
او گفت: برای احداث سایت دوم پالایشگاه در هرمزگان کار نقشه برداری از ۲ ماه آینده شروع خواهد شد و سپس ساخت سیویل و فونداسیون انجام می شود، این اقدامات به سرعت تا انتهای سال آینده انجام خواهد شد.
او تاکید کرد: برای ترخیص تجهیزات این پالایشگاه نیازمند هماهنگی و همکاری استانداری هرمزگان هستیم. وی ادامه داد: سال قبل برای اقدامات پالایشگاه هرمزگان ۲۰ همت اعتبار ازسوی پالایشگاه اصفهان اختصاص داده شد ۲۰ همت نیز امسال برای این کار تخصیص خواهد یافت و پیش بینی ما برای این پروژه ۲۵۰ میلیون یورو است.
در ادامه، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان گفت: طبق مصوبه رسمی دولت؛ استفاده ازمرز رسمی هرمزگان با دیگر کشورها و انجام راه آهن درحال انجام است که در این زمینه عرصه ای را مشخص نموده ایم که با قدری استحصال این زمین را نیز در بندر در اختیار پالایشگاه اصفهان قرار دهیم.