مدیر ناژوان شهرداری اصفهان : روشن کردن آتش در ناژوان ممنوع

مدیر ناژوان شهرداری اصفهان گفت: ما با تفریح و نشاط مخالفتی نداریم، اما با هرآنچه به نظم، آسایش، امنیت و سلامت فرهنگی اجتماعی عرصه ناژوان و شهروندان آسیب می‌زند، از جمله روشن کردن آتش، مخالف هستیم، از این‌رو با استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی، فرهنگی، قانونی و انتظامی با این اقدام برخورد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران مهدی قائلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال با تفریح برخی شهروندان به شیوه‌ای ناهنجار مواجه هستیم که به جان شهروندان محلی عرصه ناژوان، محیط زیست و هوای شهر اصفهان افتاده است.
وی با اشاره به به ماده‌های ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفظ و احیای منابع طبیعی که به حوزه جرم‌های روشن کردن آتش و آسیب آن به طبیعت و محیط زیست مرتبط است، افزود: در این فصل با پدیده روشن کردن آتش در عرصه ناژوان مواجه هستیم.
مدیر ناژوان شهرداری اصفهان ادامه داد: ما با تفریح و نشاط مخالفتی نداریم، اما با هر آنچه به نظم، آسایش، آرامش، امنیت و سلامت فرهنگی اجتماعی عرصه و شهروندان آسیب می‌زند، از جمله روشن کردن آتش در ناژوان، مخالف هستیم، زیرا این اقدام در چند مقطع منجر به آسیب و نیز ایجاد دغدغه برای سایر شهروندان شده است؛ بنابراین با استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی، فرهنگی، قانونی و انتظامی با آن برخورد خواهد شد.
قائلی ادامه داد: تابلوی سنجش آلودگی میرزاطاهر طی روزهای اخیر خاصه در ساعاتی که با روشن کردن آتش توسط شهروندان مواجه هستیم، شاخص کیفیت هوا بین ۱۵۰ تا بالای ۲۰۰ را نشان می‌دهد که کیفیت هوا را در رده‌های قرمز و بنفش یا به عبارتی ناسالم برای عموم و خطرناک قرار می‌دهد که این مهم هوای شهر و نیز سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.
وی بیان کرد: علاوه بر آلودگی اشاره شده، دغدغه‌هایی همچون حفظ محیط زیست که به‌عنوان یک تخلف و هنجارشکنی برخی افراد در قالب روشن کردن آتش با استفاده از شاخ و برگ درختان و حتی آسیب به درختان نیز ظهور و بروز پیدا کرده است و مازاد بر آن نارضایتی شهروندان محلی که در عرصه حق آب و گل هم دارند و عملاً مهیا کننده بستر هوای خوب، قابل زندگی کردن شهر و نیز حافظ منافع شهر و مردم اصفهان هستند را موجب شده است.
مدیر ناژوان شهرداری اصفهان گفت: راهکار برون رفت از این مشکلات و زندگی مطلوب در کنار یکدیگر، احترام به حقوق همه شهروندان اعم از مالکان و ساکنان محلی که در معرض مستقیم این آسیب هستند، ذی نفعان، شهروندان و گردشگران است که امیدواریم در ادامه با هم‌افزایی و همکاری همه به آن دست یابیم.